06-28458425 [email protected]

DUURZAAMHEID

School 4 Kids India leidt projecten/scholen op tot zelfvoorzienend zijn. Vanuit deze gedachte ondersteunen wij hen voor maximaal 5 jaar.

Toen we begonnen met het ondersteunen van Wallaby Study Center (2011) werd hier met name lesgegeven door vrijwilligers. Het verhogen van het opleidingsniveau was onmogelijk, door het steeds veranderende leerkrachtenteam. Binnen een jaar na onze start was al de helft van het team aangesteld en betaald. Coaching door ons begon; een goede start! Na 2 jaar behoorden bijna alle leerkrachten tot het vaste team en woonden tweewekelijkse coachingsbijeenkomsten bij. Hierdoor is het niveau van het onderwijs enorm verhoogd in de eerste jaren.

Na 2 jaar behoorden bijna alle leerkrachten tot het vaste team en woonden tweewekelijkse coachingsbijeenkomsten bij.

Door het kopen van goed schoolmateriaal in de eerste jaren en het onderwijzen van leraren in hoe deze materialen te gebruiken, bleef het onderwijsniveau steeds verder stijgen. In eerste instantie was veel coaching nodig, maar langzaamaan kwamen er minder vragen vanuit het team en werden de leerkrachten steeds zelfverzekerder en onafhankelijker.

In de laatste 2 jaar (jaar 4 en 5) ligt onze focus op het coachen van het management in het zelfvoorzienend worden. Voor WSC begon deze fase eind 2013. Tegen die tijd kreeg de school jaarlijks € 5.500, – door middel van kind supporters. Medio 2015 ontvingen ze € 11.500,- door middel van supporters; een verhoging van 109 %! Door de nadruk te leggen op het vinden van supporters voor onze schoolkinderen (€ 20,- per maand per kind) zullen scholen volledig zelfvoorzienend worden. Elke maand komt het benodigde geld binnen via deze sponsors.

De hoeveelheid supporters die nu al voor een lange tijd ondersteunen, het stijgende onderwijs- en leerkrachtniveau en de leerlingentoename laten de duurzaamheid van ons werk voor onze projecten zoals Wallaby Study Center goed zien.