06-28458425 [email protected]

KOM IN ACTIE

Start je eigen actie!

Op deze site en via onze Yurls-pagina heb je veel kunnen lezen over India en de kinderen die daar wonen. Je snapt nu vast waarom School 4 Kids India het zo belangrijk vindt om kinderen in India te helpen. Voor jou is het heel normaal dat je naar school gaat, maar in India gaat meer dan de helft van de kinderen niet naar school. De kinderen die niet naar school gaan moeten vaak werken, bedelen of zwerven op straat. Een hard leven. School 4 Kids India vindt dat ALLE kinderen naar school moeten kunnen gaan. En dat meisjes, gehandicapte en arme kinderen evenveel kansen moeten krijgen voor scholing. Hellp je ons?

Wat kun jij doen voor je leeftijdsgenootjes in India?

  • Heitje voor een karweitje: vraag of je taakjes mag uitvoeren voor een kleine bijdrage voor School 4 Kids India. Denk aan auto wassen, boodschappen doen, gras maaien, ... Zorg ervoor dat je nooit (alleen) bij onbekenden naar binnen gaat voor taakjes; denk aan je veiligheid. Ga alleen naar bekenden of zorg, wanneer je onbekenden bezoekt, voor gezelschap van een vriendje en blijf buiten staan.
  • Statiegeldflessen inzamelen: ga de deuren langs en vraag naar statiegeldflessen. Leg uit dat je de opbrengst overmaakt naar School 4 Kids India. Wissel de flessen in bij de supermarkt en doneer je bijdrage.
  • Praat op je school over School 4 Kids India en vraag je leerkracht, directeur of leerlingenraad om voor School 4 Kids India in actie te komen.
  • Vertel op je sportclub over ons en vraag of jullie een benefiet-/sponsorwedstrijd voor ons mogen spelen. Zorg voor sponsoren bij deze wedstrijd, bv. familie en bekenden, en zamel zo geld in voor onze Indiase schoolkinderen.
  • Microkredieten: Start met €2,- en probeer, door klusjes en/of verkoop, steeds meer geld te verdienen. Je kunt bv. een fles limonade en bekertjes kopen. Maak een spandoek en plaats een tafeltje met limonadekan en bekertjes voor je deur. Verkoop elk bekertje limonade voor €1,- en je zult zien dat je winst draait. Ook koekjes/cake bakken levert een zekere winst.
  • Ruim je kamer op en verkoop alle spullen die je niet meer gebruikt op een rommelmarkt/op een kleedje voor je deur. Vraag uiteraard toestemming aan je ouders voor je spullen gaat verkopen en maak duidelijk met een spandoek of bord dat de opbrengst naar het goede doel, School 4 Kids India, gaat.
  • Organiseer een spel op straat waar iedereen, tegen betaling, aan mee mag doen, bv. sponzen gooien.