06-28458425 [email protected]

MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN

ONZE MISSIE

Wij ondersteunen Indiase scholen bij het geven van goed onderwijs voor kinderen in achterstandsgebieden in Noord-India.

ONZE VISIE

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Goede toekomstmogelijkheden zijn het gevolg van goed onderwijs.

X (9)

DOELSTELLING 1
Behalen van hoog onderwijsniveau en niveau van Engels d.m.v. goede onderwijsmiddelen

  • Aankopen en ontwikkelen van onderwijsmiddelen


DOELSTELLING 2

Pedagogische en didactische vaardigheden verbeteren

  • Coaching in het leren werken met lesmethoden en leermiddelen (didactiek)
  • Coaching in planmatig leren werken
  • Coaching in het omgaan met kinderen (pedagogiek)

DOELSTELLING 3
Meer kinderen onderwijs bieden

  • Aanschaf/organisatie tot realisatie van meer onderwijsplaatsen

DOELSTELLING 4
Samenwerking tussen scholen tot stand brengen

  • Contacten leggen tussen scholen en stimuleren tot samenwerking

DOELSTELLING 5
Begeleiden tot zelfstandigheid

  • Coaching in fondsenwerving en PR verlenen om de projecten een groter platform te geven