06-28458425 [email protected]

ONZE SCHOLEN IN INDIA

WALLABY STUDY CENTER

wallaby_school_klein

S4KI heeft Wallaby Study Centre structureel ondersteunt met coaching, lesgeven, aankopen en ontwikkelen van les-/schoolmaterialen van begin 2011 tot eind 2015. Door het vinden van kindsponsors zijn de meeste kosten van WSC inmiddels gedekt. Heerlijk dat de school zelfvoorzienend is geworden dankzij deze kindsponsors, maar onze en uw hulp blijft nog steeds nodig voor dekking van onvoorziene/grote uitgaven en om het niveau van de school hoog te houden. Graag willen we, naast goed onderwijs, ook passende leerlingzorg blijven geven; voeding, medische zorg en (warme) kleding waar nodig. S4KI blijft monitoren of/welke hulp nodig is. Ervaringen opgedaan op WSC gebruiken we om steeds meer scholen sterker, groter en zelfvoorzienend te maken; het was onze modelschool in de eerste 5 loopjaar van S4KI. In deze 5 jaar hebben we leerkrachten en management getraind, goede leerboeken aangekocht, een geschikte invulling gevonden voor hoge kwaliteit VO, de schoolbibliotheek doen bloeien, gezorgd voor volop stationary-, handvaardigheid- en sportmaterialen, goed meubilair en een mooie uitstraling van de school. Ook is het niveau Engels bij leerkrachten en leerlingen enorm gestegen tijdens deze periode van 5 jaar. Onder onze vleugels zijn de leerlingen gestart met projectonderwijs, waardoor planmatig werken steeds meer beoefend wordt. Prachtig om te zien hoe de school tussen 2011 en 2015 gegroeid is van 30 naar 80 leerlingen. Ook werken ze nu met getrainde leerkrachten, terwijl er voorheen veelal vrijwilligers werden ingezet, wat een groei in onderwijsniveau enorm belemmerde. Heerlijk om te zien hoe/dat kinderen van de weduwen uit het weduwenhuis waarin de school gesitueerd is en de armsten van Ashapur, Varanasi inmiddels erg goed onderwijs krijgen op WSC.

LOKA

LOKA

LOKA ondersteunen wij met coaching en PR. Het project is gesitueerd in Bihar, vlakbij Varanasi. LOKA legt de nadruk op biologische land-/tuinbouw en staat midden in de gemeenschap. Het is een project gericht op jong en oud. Ouders werken o.a. op het land en in het naaiatelier, terwijl kinderen ‘s middags naar bijles gaan. In maart 2015 is LOKA gestart met een voltijd English medium school, omdat er behoefte was aan meer dan huiswerkbegeleiding. De school heeft momenteel (2017) 85 leerlingen van nursery (peuters) – class 4. Groepsindeling geschied op niveau i.p.v. op leeftijd (evenals in de WHS). Voor LOKA staat het kind centraal; iets wat in NL zo vanzelfsprekend is/lijkt, maar wat in India heel bijzonder is. Hun onderwijs is erop gericht om meer uit het individuele kind te halen. Naast aandacht voor het individuele kind springt LOKA er voor ons uit door haar aandacht voor en nadruk op kunst, natuur en sport. Charlotte en Sannath, de projectleiders, geven zelf les met 2 klassenassistenten (voordoen/nadoen) en leerkrachten, die niet gericht zijn op memoriseren, maar die out of the box kunnen denken en het individuele kind op hun netvlies hebben.

DUNIYA

duniya

In de twintig jaar sinds hun oprichting is Duniya in India uitgegroeid tot een kleine, stabiele organisatie waarvan de dagelijkse leiding in handen is van capabale en toegewijde Indiase medewerkers. Onder de vlag van Duniya Education ontfermen de leerkrachten zich dagelijks over in totaal ruim 150 leergierige kinderen, die tijdens de middagpauze een voedzame maaltijd krijgen voorgeschoteld; vaak de enige warme maaltijd die ze op een dag eten. Intussen is de eerste generatie leerlingen doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. De kosten voor dit externe onderwijs worden ook door Duniya gedragen. Ook wordt, evenals op GLC, in een naaiatelier hard gewerkt aan handgemaakte artikelen die op maat geleverd worden. Het atelier maakt nog geen winst, maar de vrouwen die er werken, weten zich verzekerd van een bescheiden, maar regelmatig inkomen. School 4 Kids India is gestart in 2017 met ondersteuning van Duniya met laptops.

GANGA LEARNING CENTRE

X (4)
S4KI ondersteunt het Ganga Learning Centre financieel en met coaching. Het GLC biedt onderwijs en voeding voor jong en oud. De voorschoolse opvang biedt gratis scholing voor de armste kinderen uit de omgeving. Momenteel (2017) heeft GLC 116 leerlingen in totaal. Deze leerlingen zijn onder te verdelen in voorschoolse opvang (3-7 jaar), naschoolse opvang (7 jaar en ouder), moeders en jongeren die muziekles krijgen. De kinderen in de voorschoolse opvang en de moeders krijgen onderricht in Engels, Hindi, rekenen, computervaardigheden, natuurkunde en handvaardigheid. GLC heeft een extra focus op muziekeducatie en werkt aan een gratis naschoolse muziekklas voor (inter)nationale kinderen. Iedereen is hierbij welkom. Na 2 jaar voorschoolse opvang gaan de schoolkinderen van GLC naar een goede basisschool in de buurt. In de middaguren komen ze terug op GLC voor Engels en computerles. Voor Engels en computervaardigheden wordt veel gebruik gemaakt van Skype. Skype grannies in Engeland zitten klaar om hun vaste groep leerlingen te onderrichten. De kinderen krijgen naast scholing ook ontbijt en lunch op het GLC.

Naast kinderen leidt het project ook moeders op in hun naaiatelier. In dit atelier worden momenteel (2017) 25 moeders van de schoolkinderen opgeleid tot naaister. Ook werken zij hier om te voorzien in het gezinsinkomsten en om te sparen voor verdere basisschoolkosten van hun kind(eren). Naast het naaivak leren de dames ook, als ze dat willen, Engels en computervaardigheden. Dit voor betere toekomstmogelijkheden en om in de mogelijkheid te zijn om hun kind(eren) te ondersteunen bij hun huiswerk.

NAVEEN SCHOOL

Naveen School

De Naveen School is een school in Varanasi voor de armsten. De school is aangesloten bij een weduwenproject. De Naveen School is een Hindi medium basisschool en heeft 170 leerlingen. We zijn in januari 2016 gestart met ondersteuning van deze school met financi´┐Żn, coaching en PR. De school heeft kleine klassen en daardoor veel aandacht voor het individuele kind. Ze focussen op leren met begrip i.p.v. op memoriseren. Er wordt veel gebruik gemaakt van handvaardigheid-, speelleermateriaal en spellen om dit begrip tot stand te brengen. De leerkrachten worden op zaterdag gecoacht in pedagogiek en didactiek. Schoolgeld is erg laag door de focus op de armste kinderen uit de omgeving. Extra gelden zijn nodig om de school draaiende te kunnen houden. Het schoolmanagement is Indiaas en Duits. De Duitse directeur is altijd verantwoordelijk geweest voor de fondsenwerving, maar door ernstige ziekte is dat sinds ruim 4 jaar niet meer mogelijk. De school heeft momenteel grote geldelijke problemen. Leerkrachten verlaten de school door te weinig financi´┐Żle zekerheid en groei. S4KI en de Naveen School werken samen aan een methode om te zorgen dat er structureel meer geld binnenkomt bij de school.