06-28458425 [email protected]

ORGANISATIE

Santosh Gurunath
Voorzitter

"Ik ben sinds kort de voorzitter van stichting School 4 Kids India. Daarbuiten werk ik als consultant bij McKinsey & Company in Amsterdam. Ik ben erg gepassioneerd over verbeteren van onderwijs in India waardoor iedereen gelijke en mooie kansen krijgen in de toekomst. "

Gitta Bartling
Vice Voorzitter

"Ik ben de vice voorzitter van stichting School 4 Kids India. Onderwijs is de basis voor vooruitgang, daarom zet ik mij graag in voor deze mooie organisatie. "

Bryan van Dansik
Secretaris

"Ik ben als secretaris betrokken bij het bestuur van S4KI. Daarbuiten werk ik in de GGZ als therapeut met jongeren die zijn vastgelopen in één of meerdere gebieden van hun leven en ook ben ik in opleiding tot orthopedagoog. Met mijn roots in het onderwijs hoop ik vanuit S4KI het toekomstperspectief van kansarme kinderen in India te verbeteren."

Kees Filius
Penningmeester

"Ik ben als penningmeester betrokken bij de stichting. Ik woon in Heemstede, ben getrouwd en heb 3 zonen. Mijn achtergrond is, zoals je wel zult vermoeden, financieel. Ik vind het leuk en goed om dit werk te doen en ben benieuwd hoe de ommezwaai van veel en intensief in India bezig zijn naar meer fondsenwerven in Nederland zal gaan en hoop haar hierin goed te kunnen adviseren."

Gerda Kappert
Stichter en directeur

"Ik zorg voor zichtbaarheid en fondsenwerving van S4KI. In India geef ik les, coach ik, ontwikkel in onderwijsmiddelen en leerlijnen en koop ik onderwijsmiddelen aan. Ook hou ik me bezig met scholen op-/uitbouw. Mijn onderwijservaring en liefde voor India, kinderen en onderwijs zorgen er voor dat ik mijn werkzaamheden voor S4KI goed neer kan zetten."

Harini Pattabhiraman
Operations manager

"Ik ben sinds kort de operations manager van de stichting. Ik zorg voor fondsenwerving en bepalen van strategie van S4KI. Daarbuiten werk ik als een onderzoeker bij Tata Steel in IJmuiden en woon in Heiloo. Ik ben geboren en getogen in India en graag zet ik stappen waardoor onderwijs voor iedereen bereikbaar is in India."

WAT

Door goed onderwijs zullen onze kinderen later gemakkelijker en beter betaald werk vinden. Engelstalig gediplomeerd onderwijs vergroot deze toekomstmogelijkheden nog meer.

Verder richt de stichting richt zich op het coachen van leraren, faciliteren in en leren werken met goede leermiddelen, uitbreiding en toerusting van schoolgebouwen en zichtbaarheid van de scholen naar de buitenwereld.

Stichting School 4 Kids India is een non-profit organisatie. Overgebleven gelden zullen worden verdeeld over de scholen. Ook is School 4 Kids India een self supportive project. De stichting richt zich op overdragen van kennis en (fondsenwervende) vaardigheden aan de Indiase leerkrachten en directies.

WAAR

INDIA
India ligt in Zuidwest-Azië en grenst aan de landen Bangladesh, Bhutan, China en Nepal. Delhi is de hoofdstad. Het land heeft een tropisch klimaat en de officiële taal is Hindi. India is, met inmiddels meer dan een miljard inwoners, na China het meest bevolkte land ter wereld. Ongeveer een kwart van de bevolking woont in de urbane gebieden.

Hoewel India de laatste jaren een snelle economische ontwikkeling doormaakt, is er nog veel inzet nodig om de millenniumdoelen voor India te behalen. In India woont ongeveer een derde van de armen in de wereld. Er bestaat grote financiële ongelijkheid. Zwakke groepen en individuen in de samenleving - vrouwen, kastelozen, migrantenarbeiders, etnische minderheden - zijn erg kwetsbaar voor discriminatie en mishandeling. Hoewel het bij de wet verboden is, komt in India nog steeds veel kinderarbeid voor.

VARANASI
Varanasi, of Benares, is een stad in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Het is een grote stad met ruim 3 miljoen inwoners. Ze bestaat al langer dan 2700 jaar en is een van de oudste steden ter wereld. Wat Rome is voor de Christenen, en Mekka voor de Moslims, is Varanasi voor de Hindoes. Het is een godsdienstig centrum van zowel het Hindoeïsme als het Boeddhisme. De stad ligt aan de heilige rivier de Ganges. Honderdduizenden pelgrims dalen jaarlijks de ghats, de trappen naar de Ganges af, om een heilig bad in de rivier te nemen. Wie hier sterft, bereikt volgend het Hindoe�sme regelrecht het Nirwana.

HOE

ONZE DOELEN BEREIKEN WE DOOR:

 • (Bij)lessen vanuit planmatig onderwijs
 • Overdracht van kennis en vaardigheden
 • Coaching van leerkrachten
 • Coaching van directies
 • Coaching in zelfvoorzienend worden (fondsenwerving)
 • Ondersteuning bij fondsenwerving
 • Collegiale consultaties
 • Observaties van leerkrachtgedrag
 • Persoonlijke ontwikkelingsgesprekken
 • Teachersmeetings
 • Directieoverleg

 • Onderwijsplanning in leerlijnen en lesgeefstijlen
 • Leermiddelenonderzoek
 • Leermiddelenaankoop
 • Leermiddelenontwikkeling
 • Aanschaf van schoolmeubilair
 • (Aan)bouw van schoolgebouw
 • Aanschaf van computers met internetverbinding
 • Betaling van lopende onderwijskosten
 • Initi�ren van scholensamenwerking
 • PR voor supportscholen d.m.v. newsletter, website,
  FB en in presentaties
 • Realisering van acute kinderhulp in verzorgen van
  voeding, kleding en medische zorg