06-28458425 [email protected]

SCHOLEN 4 SCHOLEN PAKKET

Waarom werken scholen samen met School 4 Kids India?

* U laat zien dat u een betrokken school bent, die haar leerlingen de ogen en het hart opent voor wat er om hen heen gebeurt.

* Uw sponsorloop in 1 uur klaar! Ons educatief pakket voorziet u van alle benodigdheden, op papier en digitaal, om snel in actie te komen. Brieven, weekbrief- & website info, tips, sponsorformulieren & -kaarten zijn al klaar! U hoeft enkel uw schoolgegevens aan te passen in onze digitale opzet ...

* Alle mogelijkheden tot uitbreiding resulterend in een prachtig thema en/of verdieping van uw actiedag:

  • Presentaties: onze verhalen uit India bij u in de klas, waardoor het project volop gaat leven
  • Handleiding: volledig uitgewerkte actietips, (algemene) info over India, lesideeën en werkbladen digitaal geleverd.
  • Yurls-pagina: via onze website (knop 'Scholen voor Scholen') vindt u onze pagina boordevol links met informatie op basisschoolniveau in 6 verschillende categorieën.
  • Opdrachtkaarten: voor elk wat wils en zelfstandig mee aan de slag te gaan.
  • Leskist: voor het visualiseren van velerlei Indiase artikelen, als ondersteuning bij het maken van opdrachtkaarten en/of klassikale lessen en om uw school om te toveren in Indiase sferen.
  • Werkbladen: als uitwerking bij verschillende opdrachtkaarten.

educatief pakket* Ook leuk om vakoverstijgend (thematisch) en /of klassendoorbrekend mee aan de slag te gaan!

* Hoogstaand educatief niveau met volop informatie op basisschoolniveau over India, maar ook aanverwante zaken, bv. gericht op sociaal-maatschappelijke vorming, maar ook rondom natuur, cultuur, sport & spel, religie en filosofie.

Graag komen wij langs voor het geven van presentaties of gastlessen op uw school.

* U voldoet aan de kerndoelen 36,37 & 38 rondom 'Actief burgerschap'. U bevordert sociale competenties en laat uw leerlingen zien hoe zij onderdeel kunnen zijn van en betrokken kunnen zijn met een diverse samenleving.

Graag komen wij langs voor het geven van gastlessen op uw school. Inhoud van deze lessen verzorgen wij in overleg met de scholen en zal gelinkt zijn aan India, maatschappelijke verantwoording, actief burgerschap. De lessen kunnen worden aangevraagd voor alle klassen van het basis- en voortgezet onderwijs. Ze zijn kosteloos, mits de school in actie gaat voor School 4 Kids India.